Skip to content
Menu
Menu

Política de Galetes

Aquest document descriu la política de cookies que regula aquest lloc web, amb l’objectiu de garantir la privacitat dels usuaris d’Internet. Des d’aquest apartat s’informa als usuaris d’Internet que en aquest lloc web s’utilitzen cookies. Aquestes cookies ens permeten facilitar l’ús i la navegació, garantir l’accés a determinades funcionalitats i, addicionalment, ens ajuden a millorar la qualitat del lloc web d’acord amb els hàbits i estils de navegació dels usuaris d’Internet.

Tabaca Film Fest es reserva el dret de modificar la seva Política de Cookies del lloc web en el cas que hi hagi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials.

Si s’introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.